12/01/2018, 15:11

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau : ...

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :
         

                          NGƯỜI NHÁT NHẤT


Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu nói với mẹ :
- Mẹ ạ ! bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.
Mẹ ngạc nhiên :
- Sao con lại nói thế ? Cậu bé trả lời:
- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt tay con. 

soanbailop6.com

0