12/01/2018, 15:11

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây: 1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ? Trả lời : a) Vùng núi ...

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây: 1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ? Trả lời : a) Vùng núi

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây :
Câu 1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?
Trả lời : a) Vùng núi

Câu 2. Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?
Trả lời : b) Tả con đường

Câu 3. Vật gì nằm ngang vào bản :
Trả lời: Một con suối

Câu 4. Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?
Trả lời : b) Hai hình ảnh

Câu 5. Trong ba câu a, b, c câu nào không có hình ảnh so sánh ?
Trả lời : Câu b không có hình ảnh so sánh.

soanbailop6.com

0