12/01/2018, 09:20

Lý thuyết về các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

Lý thuyết về các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều ...

Lý thuyết về các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

* Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang va từ.

* Lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

* Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~) để đo các giá trị hiệu dụng của cường độ và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt chốt chung.

0