24/02/2018, 19:28

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.

+ Những thành tựu: – Tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc – Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Trong công nghiệp đã hình thành một số nghành công nghiệp trọng điểm như dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. ...

+ Những thành tựu:

– Tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc

– Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Trong công nghiệp đã hình thành một số nghành công nghiệp trọng điểm như dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

– Đã hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp và dịch vụ, các vùng kinh tế năng động.

– Hoạt động ngoại thương được đẩy mạnh, đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

– Nước ta đã chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực (là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế như ASEAN: 1995, APEC: 1998, WTO: 2007).

+ Những thách thức:

– Sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng.

– Tốc độ tăng trưởng một số ngành sản xuất (nông sản, thủy sản, hàng dệt may,…)

– Sức ép của hàng hóa nước ngoài ở thị trường trong nước.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

oranh11

0 chủ đề

23755 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0