13/01/2018, 09:31

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160 Bài 1 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính: Lời giải: Bài 2 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính bằng cách thuận tiện nhất: Lời giải: Bài 3 (trang 161 SGK Toán 5) Luyện ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160


Bài 1 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Lời giải:

Bài 3 (trang 161 SGK Toán 5) Luyện tập: Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, 1/4 số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Lời giải:

số phần trăm số tiền lương mỗi tháng gia đình đó đã tiêu hết:

3/5 + 1/4 = 17/20 = 85/100 = 85%

Số phần trăm tiền lương mỗi tháng gia đình đó để dành được là:

100 % – 85 % = 15 %

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15: 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 Phép trừ
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
  • Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169
  • Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Hình học
Lê Thị Yến Nhi viết 12:52 ngày 19/04/2021

khó hiểu quá

Lê Thị Yến Nhi viết 12:52 ngày 19/04/2021

không hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0