13/01/2018, 15:37

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139 Bài 1 (trang 139 SGK Toán 5) Luyện tập: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu. Lời giải: Vận tốc chạy của đà điểu là: 5250: 5 = 1050 (m/phút) Đáp số: 1050m/phút. ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139


Bài 1 (trang 139 SGK Toán 5) Luyện tập: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Lời giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là:

5250: 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.

Bài 2 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập: Viết vào ô trống (theo mẫu):

 

Lời giải:

Bài 3 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập: Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Lời giải:

Quãng đường đi bằng ô tô là:

25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là:

20: 0,5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: 40km/giờ.

Bài 4 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Lời giải:

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 Quãng đường
  • Giải Toán lớp 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
  • Giải Toán lớp 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1
  • Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 2
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88
0