13/01/2018, 15:36

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89 Bài 1 (trang 89 SGK Toán 5): Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là: Lời giải: Khoanh vào B (vì 0,3 = 3/10 ) Bài 2 (trang 89 SGK Toán 5): Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89


Bài 1 (trang 89 SGK Toán 5): Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

Lời giải:

Khoanh vào B (vì 0,3 = 3/10 )

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 5): Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A. 5%

B. 20%

C. 80%

D. 100%

Lời giải:

Khoanh vào C (vì 20: 25 = 0,8 = 80%).

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 5): 2800g bằng bao nhiêu ki – lô – gam?

A. 280kg

B. 28kg

C. 2,8kg

D. 0,28kg

Lời giải:

Khoanh vào C (vì 2800g = 2,8kg)Bài 1 (trang 90 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18;

b) 95,64 – 27,35;

c)31,05 x 2,6 ;

d) 77,5: 2,5.

Lời giải:

a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d) 31.

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = …m;

b) 8m2 5dm2 = …m2.

Lời giải:

a) 8,5 m

b) 8,05m2

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 5): Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 2400: 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác là: 60 x 25: 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 5): Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho: 3,9 < x < 4,1.

Lời giải:

Suy nghĩ: ta có: 3,9 < x < 4,10

X có thể là 4 hoặc 4,1 (hoặc 3,91 và 3,92; hoặc 3,99 và 4; v.v… và v.v…).

 

Từ khóa tìm kiếm:

 • sách toán lớp 5 trang 89 bài luyện tập chung
 • giai vo bai tap toan lop 5 luyen tap chung trang 89
 • huong dan lam toan lop 5 trang 89 90 bai luyen tap chung
 • toán lớp 5 luyện tập chung trang 89
 • giai bai toan lop 5 trang 89 luyện tâp chung

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 2 bài 28 + 5
 • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 179 SGK
 • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2
 • Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 2
 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178
 • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 114
 • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 83
 • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 157
0