13/01/2018, 10:18

Giải Toán lớp 3 bài Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải Toán lớp 3 bài Đề-ca-mét. Héc-tô-mét Bài 1 (trang 44 SGK Toán 3): Số 1hm = …m 1 m = …dm 1 dam = …m 1 m = …cm 1hm = …dam 1cm = …mm 1km = …m 1m = ….mm Lời giải: 1hm = ...

Giải Toán lớp 3 bài Đề-ca-mét. Héc-tô-mét


Bài 1 (trang 44 SGK Toán 3): Số

1hm = …m

1 m = …dm

1 dam = …m

1 m = …cm

1hm = …dam

1cm = …mm

1km = …m

1m = ….mm

Lời giải:

1hm = 100m

1 m = 10dm

1 dam = 10m

1 m = 100cm

1hm = 10dam

1cm = 10mm

1km = 1000m

1m = 1000mm

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 3):

 

Lời giải:

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 3): Tính theo mẫu:

Mẫu: 2dam + 3dam = 5dam

25dam + 50dam =

8dam + 12dam =

36dam + 18dam =

24dam – 10dam = 14dam

45dam – 16dam =

67 dam – 25dam =

72dam – 48dam =

Lời giải:

25dam + 50dam = 75dam

8dam + 12dam = 20dam

36dam + 18dam = 54dam

45dam – 16dam = 29dam

67 dam – 25dam = 42dam

72dam – 48dam = 24dam.

Từ khóa tìm kiếm:

  • https://baitaphay com/giai-toan-lop-3-bai-de-ca-met-hec-met-329 html
  • toan lop 3 decamet hec to met

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 46
  • Giải Toán lớp 2 bài 54 – 18
  • Giải Toán lớp 1 bài Các số 1, 2, 3
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165
  • Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số
  • Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145
0