13/01/2018, 11:15

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Bài 1 (trang 19 sgk Sinh học 9): Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Lời giải: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp ...

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)


Bài 1 (trang 19 sgk Sinh học 9): Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?

Lời giải:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Bài 2 (trang 19 sgk Sinh học 9): Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập

Lời giải:

Khi nào hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Bài 3 (trang 19 sgk Sinh học 9): Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Lời giải:

Biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu phong phú cho quá trình tiêu hoá và chọn giống.

Ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là do biến dị được nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối.

 

Bài 4 (trang 19 sgk Sinh học 9): Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

 

c) AABb

d) AABB

Lời giải:

Từ khóa tìm kiếm:

 • bài 5 lai hai cặp tính trạng tiếp theo
 • giải sinh 9 bài 5
 • giai bai tap sinh 9 bai 5 trang 19

Bài viết liên quan

 • Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Giải Sinh lớp 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Giải Sinh lớp 9 Bài 21: Đột biến gen
 • Giải Sinh lớp 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Giải Sinh lớp 9 Bài 13: Di truyền liên kết
 • Giải Sinh lớp 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
 • Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)
 • Giải Sinh lớp 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa( tiếp theo)
0