13/01/2018, 11:21

Giải Sinh lớp 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 1 (trang 151 SGK Sinh 11): Phân biệt sinh trưởng với phát triển. Lời giải: Phân biệt sinh trưởng và phát triển ở động vật: * Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối ...

Giải Sinh lớp 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật


Bài 1 (trang 151 SGK Sinh 11): Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Lời giải:

Phân biệt sinh trưởng và phát triển ở động vật:

* Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.

* Phát triển là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể. Khi nói đến phát triển phải nói tới 3 yếu tố cơ bản sau đây:

– Sinh trưởng: thay đổi về kích thước và khối lượng cơ thể.

– Phân hóa tế bào (biệt hóa tế bào) hình thành các cơ quan. Sự phân hóa tế bào diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn phát triển phôi thai.

– Tạo hình dáng đặc trưng cho cơ thể và các cơ quan.

Bài 2 (trang 151 SGK Sinh 11): Cho biết tên của vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

Lời giải:

– Động vật sinh trưởng và phát triển khống qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, chó…

– Động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: Cánh cam, tằm (nhộng, bướm), bọ rùa…

– Động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn: bọ ngựa, châu chấu, cào cào…

Bài 3 (trang 151 SGK Sinh 11): Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Lời giải:

Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả thấp vì vậy sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể, trong khi đó bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cầy trồng thụ phấn.

Bài 4 (trang 151 SGK Sinh 11): Phát triển của ếch (hình 37.5 SGK) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

 

Lời giải:

Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.

Bài viết liên quan

  • Giải Sinh lớp 9 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
  • Giải Sinh lớp 9 Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 41: Chim bồ câu
  • Giải Sinh lớp 10 Bài 16: Hô hấp tế bào
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
0