13/01/2018, 16:17

Giải lý lớp 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

Giải lý lớp 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện Giải lý lớp 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện Bài C1 (trang 68 SGK Vật Lý 9): Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây. ...

Giải lý lớp 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

Giải lý lớp 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

Bài C1 (trang 68 SGK Vật Lý 9):

Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây.

Lời giải:

Lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính, khi ngắt dòng điện đi qua ống dây

Bài C2 (trang 69 SGK Vật Lý 9):

Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm điện mô tả trên hình 25.3 SGK. Cho biết ý nghĩa của các con số khác nhau ghi trên ống dây

Lời giải:

Số 1A – 22Ω cho biết ống dây được dùng với dòng điện có cường độ 1A và điện trở của ống dây là 22Ω.

Số 1000, 15000 ghi trên ống dây cho biết ống dây có thể sử dụng với những số vòng dây khác nhau, tùy theo cách chọn để nối hai dầu dây với nguồn điện.

Bài C3 (trang 69 SGK Vật Lý 9):

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4 SGK. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b, d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Lời giải:

Nam châm b mạnh hơn a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.

Bài C4 (trang 69 SGK Vật Lý 9):

Khi chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?

Lời giải:

Vì mũi kéo bị nhiễm từ và trở thành một nam châm. Mặt khác, kéo làm bằng thép nên khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, nó vẫn giữ được từ tính lâu dài.

Bài C5 (trang 69 SGK Vật Lý 9):

Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào?

Lời giải:

Cần ngắt dòng điện đi qua ông dây của nam châm.

Bài C6 (trang 69 SGK Vật Lý 9):

Em hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài.

Lời giải:

Nam châm điện có lợi thế:

– Có thế chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

– Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây làm nam châm mất hết từ tính

– Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.

Từ khóa tìm kiếm:

 • giải bài tập lý 9 bài 25
 • giải bt lý 9 bài 25
 • vật lý 9 bài 25 sgk trang68 :C1 đến C6

Bài viết liên quan

 • Giải Lý lớp 8 Bài 13: Công cơ học
 • Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
 • Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
 • Giải Lý lớp 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
 • Giải lý lớp 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ
 • Giải lý lớp 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
 • Giải lý lớp 9 Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
 • Giải lý lớp 9 Bài 37: Máy biến thế
0