13/01/2018, 16:15

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều Bài C1 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như hình (3.1 SGK); Quan sát chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng ...

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Bài C1 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như hình (3.1 SGK); Quan sát chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe lăn được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp ta được kết quả ở bảng sau đây:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, chuyển động không đều?

Lời giải:

– Vì vận tốc của trục bánh xe tăng dần trong quá trình chuyển động nên chuyển động của trục bánh xe trên mặt phẳng nghiêng AD là chuyển động không đều.

– Vì vận tốc của trục bánh xe trên mặt phẳng ngang DF không thay đổi nên chuyển động của trục bánh xe trên mặt phẳng ngang DF là chuyến động đều.

Bài C2 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động đều, không đều?

1. Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang ổn định.

2. Chuyển động của ô tô khi khởi hành.

3. Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

4. Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Lời giải:

Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang ổn định là động đều, của ô tô khi khởi hành, của xe đạp khi xuống dốc và của tàu hỏa khi vào ga là những chuyốn động không đều.

Bài C3 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Hãy tính độ lớn của vận tốc trụng bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi?

Lời giải:

Vận tốc trung bình trên đoạn AB là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Vận tốc trung bình trên đoạn BC là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Vận tốc trung bình trên đoạn CD là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Như vậy, trục bánh xe chuyển động nhanh dần lên.

Bài C4 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? Khi nói ô tô chạy Hà Nội đếri Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào?

Lời giải:

Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì trong quá trình chuyển động, xe có thể chạy nhanh hay chậm tùy từng thời điểm khác nhau.

Khi nói ô tò chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 lun/h là nói tới vận tốc trung bình của xe.

Bài C5 (trang 13 SGK Vật Lý 8): Một người đi xe đạp xuống một đoạn đường dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng dường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng dường nằm ngang và trên cà hai quãng đường.

Lời giải:

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường ngang là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường là:

Giải Lý lớp 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Bài C6 (trang 13 SGK Vật Lý 8): Một đoàn tàu chuyển động 5 giờ với vận tốc trung bình 3km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được.

Lời giải:

Quãng đường tàu đi được là: sr = v.t = 30.5 = 150 km.

Bài C7 (trang 13 SGK Vật Lý 8): Xác định vận tốc trung bình của một học sinh khi chạy cự li 60 mét trong tiết thể dục theo đơn vị m/s và km/h.

Lời giải:

Sử dụng công thức v = S/t để tính vận tốc của học sinh đó. Sau đó đổi đơn vị đo từ m/s sang km/h.

Từ khóa tìm kiếm:

 • bai 3 chuyen dong deu chuyen dong ko deu lam c5
 • baigiaic7sgklop8trang13
 • c5/13 lý 8

Bài viết liên quan

 • Giải lý lớp 9 Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
 • Giải Lý lớp 7 Bài 8: Gương cầu lõm
 • Giải Lý lớp 8 Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học
 • Giải lý lớp 9 Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
 • Giải Lý lớp 8 Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
 • Giải Lý lớp 7 Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
 • Giải Lý lớp 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Giải Lý lớp 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều
0