13/01/2018, 11:04

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (trang 126 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào? Trả lời: Trung và Nam Mĩ giáp với biển Ca-ri-bê, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. ...

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ


(trang 126 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Trả lời:

Trung và Nam Mĩ giáp với biển Ca-ri-bê, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

(trang 127 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:

– Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nào?

– Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì, thổi theo hướng nào?

Trả lời:

– Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nhiệt đới.

– Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió Tín phong, thổi theo hướng đông bắc.

Câu 1: Quan sát hình 41.1, nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mĩ.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Lời giải:

Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ có ba phần:

– Hệ thống núi An-đet ở phía tây: cao và đồ sộ nhất châu Mĩ, giữa các dãy núi có nhiều thung lũng và cao nguyên rộng.

– Đồng bằng ở trung tâm: các đồng bằng Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn (rộng và bằng phẳng nhất thế giới), La-pla-ta, Pam-pa.

– Các sơn nguyên ở phía đông: Guy-a-ba, Bra-xin.

Câu 2:So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.

Lời giải:

– Giống nhau: cấu trúc địa hình của Trung và Nam Mĩ tương tự với cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ.

– Khác nhau:

+ Bắc Mĩ có núi già A-pa-lat ở phía đông, trong khi ở Nam Mĩ là các cao nguyên.

+ Hệ thống Cooc-đi-e của Bắc Mĩ là hệ thống núi và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ trongg khi ở Nam Mĩ hệ thống An-đét cao và đồ sộ hơn, nhưng chiếm tỉ lệ diện tích không đáng kể so với hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ.

+ Đồng bằng trung tâm Bắc Mĩ là đồng bằng cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

+ Đồng bằng trung tâm Nam Mĩ là một chuỗi các đông bằng nối với nhau từ đồng bằng Ô-ri-nô-cô đến đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng Pam-pa. Tất cả đều là đồng bằng thấp, chỉ trừ phía nam đòng bằng Pam-pa cao lên thành một cao nguyên.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
  • Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 24: Vùng biển Việt Nam
  • Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 9: Nhật Bản
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác
  • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
  • Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  • Phát biểu cảm nghĩ về bài Đeo nhạc cho mèo – Văn hay lớp 6
  • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu
0