13/01/2018, 08:45

Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim.

Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim. Gan đóng vai trò quan trọng trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim. ...

Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim.

Gan đóng vai trò quan trọng trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim.

- Liệt kê các chất dinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo một hệ tuần hoàn tới các tế bào của cơ thể vào các cột phù hợp trong bảng 29.     

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyên theo đường máu

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết

- Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim?

Trả lời

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết

- Đường

- Axit béo và glixerin

- Axit amin

- Các vitamin tan trong nước

- Các muối khoáng

- Nước

- Lipit (các giọt nhỏ đã được nhũ tương hóa)

- Các vitamin tan trong dầu (A,D,K,E)

- Gan đóng vai trò quan trọng trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim.

- Gan đảm nhiệm các vai trò sau:

+ Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng (đường glucose, axit béo,) trong máu ở mức ổn định, phần dư sẽ được biến đổi để tích trữ hoặc thải bỏ.

+ Khử các chất độc đi vào chung với các chất dinh dưỡng.

soanbailop6.com

0