13/01/2018, 20:23

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Bình Giang

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Bình Giang Các em và thầy cố tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án năm học 2014 -2015. Gồm 2 đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Đại số và hình học 7. Thời gian làm bài là 45 phút. ...

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Bình Giang

Các em và thầy cố tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án năm học 2014 -2015. Gồm 2 đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Đại số và hình học 7. Thời gian làm bài là 45 phút.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2,0 điểm). Tính:

1) (1/2)2 ;             2) √81;

3) 0,52.42;            4) (-3,6)2 : (1,2)2.

2 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) |x| = 0,3 ;             2) x2 =  4/9 ;

3) x/6 =2/3  ;            4) √x = 3.

3 (2,0 điểm). Viết các số thập phân hữu hạn sau đây ra phân số tối giản:

1) 0,6 ;                  2) 1,2 ;

3) – 0,15 ;               4) – 3,6 .

4 (2,0 điểm). Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức:  (Biết a, b, c, d là các số thực khác 0).

5 (2,0 điểm). Tìm hai số x và y, biết:

1) x/5 = y/3 và  x +  y = 16;                 2) x/2 = y/3  và x.y = 24

–––––––– Hết ––––––––


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (4,0 điểm). Vẽ các hình sau rồi viết tên tất cả các cặp góc bằng nhau trong mỗi hình đó:

 bai1hinh1 bai1hinh2

Hình 1.

Hình 2. Biết a // b

2 (4,5 điểm). Tính số đo các góc chưa biết của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

1)∠A = 800, ∠B = 700  ;

2) ∠A =  700, ∠B = ∠C  ;

3) ∠A/2 = ∠B/3 = ∠C/4 .

3 (1,5 điểm). Cho ΔABC = ΔMNK, biết ∠A = 500 , ∠N =650 AB = 5 cm, MK = 6 cm. Tính: GÓC ∠M, ∠B, MN, AC, ∠C, ∠K ?


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn toán – Đại số:

dap an cau 1-2 toan 7Đáp án kiểm tra giữa kì 1Toán Đại số lớp 7 câu 1,2Đáp án kiểm tra giữa kì 1Toán Đại số lớp 7 câu 3,4Đáp án kiểm tra giữa kì 1Toán Đại số lớp 7 câu 3,4Đáp án kiểm tra giữa kì 1Toán Đại số lớp 7 câu 5Đáp án kiểm tra giữa kì 1Toán Đại số lớp 7 câu 5

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn toán – Hình học:

Đáp án câu 1 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình họcĐáp án câu 1 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình họcĐáp án câu 2 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình họcĐáp án câu 2 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình họcĐáp án câu 3 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình họcĐáp án câu 3 kiểm tra giữa kì 1 toán 7 hình học
0