13/01/2018, 08:45

Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch.

Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch. Tập thể dục thể thao thường xuyên, đều đặn. ...

Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch.

Tập thể dục thể thao thường xuyên, đều đặn.

Trả lời

Tập thể dục thể thao thường xuyên, đều đặn, vừa sức kết hợp với xoa bóp ngoài da.

soanbailop6.com

0