13/01/2018, 19:56

Đáp án đề thi toán 4 học kì 1 năm 2017 – Phòng GD Điện Biên Đông: Giá trị của chữ số 5 trong số 6 850 374 là

Đáp án đề thi toán 4 học kì 1 năm 2017 – Phòng GD Điện Biên Đông: Giá trị của chữ số 5 trong số 6 850 374 là Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 của Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông năm học 2017 – 2018 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học ...

Đáp án đề thi toán 4 học kì 1 năm 2017 – Phòng GD Điện Biên Đông: Giá trị của chữ số 5 trong số 6 850 374 là

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 của Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông năm học 2017 – 2018 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học kì 1 lớp 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG – TRƯỜNG PTDTBT TH SUỐI LƯ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn : TOÁN – KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian : 60 phút

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (0,5 điểm): Cho các số  695 415; 695 438;  695 512; 695 348. Số bé nhất là:

A. 695 415B. 695 438C. 695 512D. 695 348

Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 6 850 374 là:

A. 7000B. 50 000C. 500 000D. 5 000 000

Câu 3: (0,5 điểm)  Kết quả của phép tính 367859 + 541728:

A. 809587B. 919587C. 909586D. 909587

Câu 4: (0,5 điểm)  Kết quả của phép tính 111000 – 9999 là:

A. 102 101B. 110 111C. 121 111D. 101 001

Câu 5: (0,5 điểm)  Kết quả của phép tính 195600 : x = 600 là:

A. 236B.326C. 3206D. 32600

Câu 6: (0,5 điểm)  Tìm chữ số thích hợp thay vào a biết:

A. 0B.1C. 2D. 3

Câu 7: (0,5 điểm)  7km 23m = …….m:

A. 723B. 7023C. 7230D. 7320

Câu 8: (0,5 điểm)  Năm 2011, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào thế kỉ: :

A. XXIB. XIXC. XVIID. XX

Câu 9: (0,5 điểm)  Cho các góc:

Góc lớn nhất trong các góc trên là:

A. Góc đỉnh A      B. Góc đỉnh B      C. Góc đỉnh C

Câu 10: (0,5 điểm)  Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O và song song với đường thẳng PQ

Câu 11: (0,5 điểm) Khi a = 10m thì diện tích của hình vuông là:

A. 40B.100C. 400D. 1000

Câu 12: (0,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bắng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

A. 57B.75C. 85D. 95

Câu 13: Đặt tính rồi tính. (1 điểm)

45236 x 32

…………………….

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

………………………

………………………

9227 :  43

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Câu 14: (2 điểm)

Nhà bác Tám nuôi 65 con cả vịt lẫn ngan. Số vịt nhiều hơn số ngan là 13 con. Hỏi nhà bác Tám nuôi bao nhiêu con ngan, bao nhiêu con vịt?

Câu 15: (1 điểm) Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

—— HẾT ——-

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Câu

Đáp án

Điểm
Câu 1D. 695 3480,5 điểm
Câu 2B. 50 0000,5 điểm
Câu 3D. 9095870,5 điểm
Câu 4D. 101 0010,5 điểm
Câu 5B. 3260,5 điểm
Câu 6A. 00,5 điểm
Câu 7B. 70230,5 điểm
Câu 8B. XIX0,5 điểm
Câu 9C. Góc đỉnh C0,5 điểm
Câu 10Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O song song đường thẳng PQ0,5 điểm
Câu 11B. 1000,5 điểm
Câu 12C. 850,5 điểm
Câu 13             Mỗi phép tính đúng

0,5 điểm

Câu 14

Bài giải

Bác Tám nuôi số con ngan là:

(65 – 13) : 2 = 26 (con)

Bác Tám nuôi số con vịt là:

65 – 26 = 39 (con)

Đáp số: 26 con ngan

39 con vịt

* Lưu ý: Học sinh có cách giải khác vẫn được điểm tối đa.

 0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Câu 15

 

1 điểm

0