10/01/2018, 23:48

Chó chê mèo lắm lông là gì?

Chó chê mèo lắm lông là câu thành ngữ chỉ sự mỉa mai về hành vi chê bai phán xét người khác, trong khi bản thân cũng không tốt đẹp gì hơn. Nên trước khi phán xét người khác, hãy nhìn nhận về bản thân mình trước.Và có một bài Ca dao cũng tương tự ý nghĩa này như sau:Con Chó chê Khỉ lắm lông,Khỉ lại ...

Chó chê mèo lắm lông là câu thành ngữ chỉ sự mỉa mai về hành vi chê bai phán xét người khác, trong khi bản thân cũng không tốt đẹp gì hơn. Nên trước khi phán xét người khác, hãy nhìn nhận về bản thân mình trước.Và có một bài Ca dao cũng tương tự ý nghĩa này như sau:Con Chó chê Khỉ lắm lông,Khỉ lại chê Chó ăn dông ăn dài.Lươn ngắn lại chê Trạch dài,Thờn Bơn méo miệng chê Trai lệch mồm.(Ca dao Việt Nam)

la chu ca vang hay mieu ta lai ve dep day dai duong
0