12/01/2018, 11:23

Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 12 - Trang 41) SGK Địa lí 8

Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 12 - Trang 41) SGK Địa lí 8 Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết ...

Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 12 - Trang 41) SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết

Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết:
- Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
-Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?
Trả lời
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á: Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và lãnh thổ Đài Loan.
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với: biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, Biển Đông.

0