Câu 2 trang 175 SGK Công Nghệ 8

Câu 2 trang 175 SGK Công Nghệ 8 Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? ...

Câu 2 trang 175 SGK Công Nghệ 8

Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ?

Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Mạng điện trong nhà có những đặc điểm :

- Có điện áp định mức là 220V.

- Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng.

 - Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện

0