13/01/2018, 07:51

Câu 13 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Câu 13 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11 Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là: ...

Câu 13 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

Bài 13. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

A. ({9 over {30}})            B. ( - {9 over {30}})          C. ({{10} over {30}})            D. ({6 over {30}})

Trả lời:

Ta có:

 (n(Omega ) = C_5^2 = 10)

Gọi (A) là biến cố của đề

 ( Rightarrow n(A) = C_3^2 = 3 Rightarrow P(A) = {3 over {10}} = {9 over {30}})

Vậy chọn A

soanbailop6.com

0