24/02/2018, 19:31

Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?

– Công nghiệp có nhiều ngành đạt trình độ cao, giá trị sản lượng công nghiệp đứng hàng thứ 10 trên thế giới. – Sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, với cuộc “cách mạng xanh" và “cách mạng trắng”, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương ...

– Công nghiệp có nhiều ngành đạt trình độ cao, giá trị sản lượng công nghiệp đứng hàng thứ 10 trên thế giới.

– Sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, với cuộc “cách mạng xanh" và “cách mạng trắng”, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

– Các ngành dịch vụ đang phát triển, chiếm tới 48% GDP.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

WeagmaZoorm

0 chủ đề

23911 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0