12/01/2018, 10:56

Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8

Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8 Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt. ...

Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8

Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

C8. Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

Hướng dẫn giải:

– Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên
– Rót nước sôi vào ly, một lúc sau ly nóng lên
– Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên

0