12/01/2018, 10:56

Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8

Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8 Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ... ...

Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8

Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ...

C6. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm  bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng?

Hướng dẫn giải:

Cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. từ đó có thể rút ra nhận xét chất lỏng dẫn nhiệt kém.

0