12/01/2018, 10:56

Bài C5 trang75 sgk vật lí 8

Bài C5 trang75 sgk vật lí 8 Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài... ...

Bài C5 trang75 sgk vật lí 8

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài...

C5. Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Hướng dẫn giải:

Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng. Của quả bóng và mặt sàn.

0