12/01/2018, 09:07

Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6

Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6 C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại? ...

Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6

C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Hướng dẫn giải:

Vì quả cầu co lại khi lạnh đi

0