13/01/2018, 22:15

Bài C1- C8 trang 8,9,10 SGK vật lý 8: Vận tốc

Bài C1- C8 trang 8,9,10 SGK vật lý 8: Vận tốc Bài 2 chương 1: Giải bài C1,C2 trang 8; C3,C4,C5 trang 9; C6,C7,C8 trang 10 Lý 8 : Vận tốc. 1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ? Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn. 2. ...

Bài C1- C8 trang 8,9,10 SGK vật lý 8: Vận tốc

Bài 2 chương 1: Giải bài C1,C2 trang 8; C3,C4,C5 trang 9; C6,C7,C8 trang 10 Lý 8: Vận tốc.

1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn.


2. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.

Hướng dẫn:

Họ tên học sinh

Xếp hạng

Quãng đường chạy trong 1 s

Nguyễn An

3

6 m

Trần Bình

2

6,32 m

Lê Văn Cao

5

5,45 m

Đào Việt Hùng

1

6,67 m

Phạm Việt

4

5,71 m


3. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống của kết luận sau đây :

Độ lớn của v.tốc cho biết sự…..(1)……, …..(2)….. của chuyển động.

Độ lớn của v.tốc được tính bằng …..(3)…… trong một …….(4)…… thời gian.

Đáp án: (1) nhanh; (2) chậm; (3) quãng đường đi được; (4) đơn vị


4. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

Đơn vị độ dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị v.tốc

m/s

Các đơn vị v.tốc lần lượt là : m/phút ; km/h ; km/s ; cm/s


5. a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

b) Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ?

Đáp án: a) Mỗi giờ ôtô đi được 36 km, mỗi giờ người đi xe đạp đi được 10,8 km. Mỗi giây tàu hỏa đi được 10m.

b) Muốn biết chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ta so sánh số đo v.tốc của ba chuyển động trong cùng một đơn vị v.tốc.

2015-12-30_141913

Tàu hỏa có v = 10 m/s.

Ôtô, tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau, xe đạp chuyển động chậm nhất.


6. Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận-tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận-tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

Vận-tốc của tàu :

2015-12-30_142452

Lưu ý : Chỉ so sánh số đo v.tốc khi quy về cùng một đơn vị v.tốc, do đó 54 > 15 không có nghĩa là v.tốc khác nhau.


Bài C7: Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

2015-12-30_142650


Bài C8: Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

v = 4 km/h ; t = 30 phút = 1/2 giờ.

s = v.t

2015-12-30_142824

0