11/01/2018, 17:54

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10 Phân tích lực là gì? ...

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10

Phân tích lực là gì?

4. Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước.

Hướng dẫn:

-Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó 

-Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

0