13/01/2018, 07:30

Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2

Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2 (Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi – ô – phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số,viết dưới dạng thơ trào phúng), ...

Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2

(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi – ô – phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số,viết dưới dạng thơ trào phúng),

(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi – ô – phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số,viết dưới dạng thơ trào phúng),

Thời thơ ấu của Đi – ô – phăng chiếm ({1 over 6}) cuộc đời

 ({1 over {12}})  cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm ({1 over 7}) cuộc đời nữa ông sống độc thân

Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất

Đi – ô – phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là số tuổi của ông Đi – ô – phăng (x nguyên dương)

Thời thơ ấu của ông:({1 over 6}x)

Thời thanh niên:({1 over {12}}x)

Thời gian sống độc thân:({1 over 7}x)

Thời gian lập gia đình đến khi có con và mất:(5 + {1 over 2}x + 4)

Ta có phương trình:({1 over 6}x + {1 over {12}}x + {1 over 7}x + 5 + {1 over 2}x + 4 = x)

⇔(14x + 7x + 12x + 420 + 42x + 336 = 84x)

⇔(75x + 756 = 84x)

⇔(9x = 756)

⇔(x = 84)

Vậy nhà toán học Đi – ô – phăng thọ 84 tuổi.

0