Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 10 Công nghệ cấy truyền phôi là gì? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi? Trả lời: Công nghệ cấy truyền phôi bò là một quá trình đưa phôi được tạo ra từ cơ thể bò mẹ này (bò cho phôi) vào cơ thể bò mẹ khác (bò nhân phôi), phôi vẫn sống và ...

Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 10

Công nghệ cấy truyền phôi là gì? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi?

Trả lời:

Công nghệ cấy truyền phôi bò là một quá trình đưa phôi được tạo ra từ cơ thể bò mẹ này (bò cho phôi) vào cơ thể bò mẹ khác (bò nhân phôi), phôi vẫn sống và phát triển tốt, tạo thành cá thể mới và được sinh ra bình thường.

_ Cơ sở khoa học:

+ Phôi có thể coi là một cơ thể độc lập ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Nếu được chuyển vào cơ thể khác có trạng thái sinh lí sinh dục phù hợp với trạng thái của cơ thể cho phôi ( hoặc phù hợp với tuổi phôi) thì nó vẫn sống và phát triển bình thường. Sự phù hợp này gọi là sự đồng pha.

+ Hoạt động sinh dục của vật nuôi so các hooc-môn sinh dục điều tiết. Bằng các chế phẩm sinh học chứa hooc-môn hay hooc-môn nhân tạo, con người có thể điều khiển sinh sản của vật nuôi theo ý muốn.


Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 10

Hãy nêu trình tự các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò.

Trả lời:

Có 11 bước:

1. Chọn bò cho phôi

2. Chọn bò nhận phôi

3. Gây động dục đồng loạt

4. Gây rụng trứng nhiều của bò cho phôi

5. Bò nhận phôi động dục

6. Phối giống bò cho phôi với giống đực tốt

7. Thu hoạch phôi

8. Cấy phôi cho bò nhận

9. Bò cho phôi trở lại bình thường chờ chu kì sinh sản tiếp theo

10. Bò nhận phôi có chửa

11. Đàn con mang tiềm năng di truyền tốt của bò cho phôi

Zaidap.com

0