11/01/2018, 11:58

Bài 27 trang 58 sgk Toán 9 tập 1

Bài 27 trang 58 sgk Toán 9 tập 1 Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. ...

Bài 27 trang 58 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3.

27. Cho hàm số bậc nhất  (y = ax + 3)

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Giải:

Hàm số đi qua điểm (A(2; 6))

(Rightarrow 6=2a+3Rightarrow a=frac{3}{2})

Câu b:

Vẽ đồ thị hàm số:   (y=frac{3}{2}x+3)

Hàm số qua các điểm:

(A(-2;0);,,,B(0;3))

Đồ thị được vẽ như hình bên.

soanbailop6.com

0