13/01/2018, 07:27

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 4

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 4 Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam. ...

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 4

Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam.

Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những tỉnh:

- Bà Rịa - Vũg Tàu

- Đồng Nai

- Bình Dương

- Tây Ninh

- Long An

- Tiền Giang

0