29/12/2018, 20:59

lịch sử Việt nam

Tóm tắt lịch sử Việt Nam, lịch sử nước Việt Nam, Các chiến thắng lịch sử của Việt Nam...

Bài liên quan

Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những thời kì nào?

Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những thời kì nào? Giai đoạn tối cổ (đá cũ): Dấu tích tìm thấy ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ (Thanh Hoá) ; Xuân Lộc (Đồng Nai)... có niên đại cách đây khoảng 40 - 30 vạn năm. ...

van vinh thang viết 12:00 ngày 12/01/2018

Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917- 1945.

Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917- 1945. Ví dụ 1. Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. ...

huynh hao viết 11:12 ngày 12/01/2018

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Giai đoạn 1919-1930. ...

van vinh thang viết 09:54 ngày 12/01/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 8: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Trắc nghiệm Lịch Sử 8: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, có đáp án Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng từ khi nào? A. Từ thế kỉ XVII. B. Từ thế kỉ XIII. C. Từ thế kỉ XIX. ...

pov-olga4 viết 12:25 ngày 02/07/2017

Bộ 159 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 chương I phần Lịch sử Việt Nam: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Bộ 159 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 chương I phần Lịch sử Việt Nam: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, có đáp án kèm theo nhằm giúp các bạn ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017. Tải về: Bộ 159 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 chương I phần Lịch sử Việt Nam: Việt Nam từ ...

Mariazic1 viết 10:37 ngày 05/06/2017
0