13/01/2018, 10:41

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) (trang 6 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta( 2/1945) Trả lời: – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ ...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)


(trang 6 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta( 2/1945)

Trả lời:

– Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

– Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.

(trang sgk Lịch Sử 12): – Nêu muc đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Trả lời:

* Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước lớn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

* Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc:

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết giữa các dân tộc.

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào

– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

(trang 9 sgk Lịch Sử 12): – Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Trả lời:

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Đức là nước bại trận, tương lai của nước Đức trở này trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.

– Sau hội nghị Pốtxđam, cả ba cường quốc Mỹ, Anh, Pháp đã đi ngược với quyết định của hội nghị Pốtxđam. Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng ở Đức và lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949).

– Được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nước Cộng hòa dân chủ Đức.

Như vậy, nước Đức tại thời điểm này đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

Câu 1 (trang 9 sgk Sử 12): Tự trả lời

Câu 2 (trang 9 sgk Sử 12): Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Lời giải:

  Đông Âu Tây Âu
Về chính trị

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là trong những năm 1945-1947, các nước Đông Âu tiến hành nhiều cải cách quan trọng như:

– Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (nhà nước của dân, do dân và vì dân).

– Tiến hành cải cách ruộng đất để mang lại quyền lợi cho nhân dân (mang lại lợi ích nhân dân).

– Ban hành các quyền tự do dân chủ, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng và khống chế về mặt chính trị đối với các nước Tây Âu thông qua “Kế hoạch phục hưng Châu Âu”.
Về Kinh tế

– Nhiều hiệp ước về kinh tế được ký kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

– Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

Mỹ đề ra “Kế hoạch phục hưng châu Âu” nhằm viện trợ các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
  • Nghị luận xã hội về chủ đề: Nói không với những tệ nạn xã hội – Văn hay lớp 11
  • Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  • Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
  • Kể lại một câu chuyện về cho và nhận trong cuộc sống – Văn hay lớp 12
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 8: Thủy tức
Bài liên quan

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) – Lịch sử 12

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với chiến thắng của phe đồng minh thì một trật tự thế giới mới được hình thành, gọi là trật tự hai cực I- an-ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành của hai cực này. A. Lý thuyết I. HỘI NGHỊ I-AN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 01:13 ngày 24/06/2018

Giải Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Trả lời ...

van vinh thang viết 20:16 ngày 06/05/2018

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) - SBT

Bài tập 1 trang 3,4 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gian A. từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945 C. từ ngày 3 đến ngày 12-2- 1945. B. từ ngày 4 đến ngày 11 -2- 1945. ...

EllType viết 08:13 ngày 24/04/2018

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945) Trả lời: Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: -Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 ...

huynh hao viết 08:05 ngày 24/04/2018

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 12 Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách ...

pov-olga4 viết 11:05 ngày 15/01/2018
0