08/05/2018, 11:26

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Người ta dùng ròng rọc động trong trường hợp nào sau đây A. Dắt xe máy lên bậc thềm B. Kéo thùng nước từ dưới giếng lên C. Dịch chuyển tảng đá đi ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Người ta dùng ròng rọc động trong trường hợp nào sau đây

A. Dắt xe máy lên bậc thềm

B. Kéo thùng nước từ dưới giếng lên

C. Dịch chuyển tảng đá đi chỗ khác

D. Đưa vật nặng lên những nóc nhà cao tầng

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình thủy tinh có nút chặt?

A. Thể tích không khí trong bình tăng

B. Khối lượng riêng không khí trong bình tăng

C. Khối lượng riêng không khí trong bình giảm

D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra

Câu 3: Chọn câu trả lời chưa chính xác

A. Các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

B. Mọi chất khí đều nở vì nhiệt giống nhau

C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, rồi đến chất lỏng sau đến chất rắn

D. Khi gặp lạnh mọi chất đều co lại

Câu 4: Quả bóng bàn bị bép nhúng vào nước nóng thì phồng ra vì

A. Vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra nên quả bóng phồng lên

B. Vỏ bóng bàn nóng lên, nở ra

C. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra

D. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng

Câu 5: Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải đặt khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hai đường ray?

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được

B. Vì để lắp các thanh ray dễ dàng hơn

C. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể dài ra

D. Vì chiều dài thanh ray không đủ

Câu 6: Bàn là ủi có bộ phận tự đóng ngắt dựa vào nhiệt độ hoạt động dựa theo nguyên lý nào của sự nở vì nhiệt.

A. Chất rắn

B. Chất lỏng

C. Chất khí

D. Chất rắn, lỏng, khí

B. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1: Để kéo một vật có khối lượng 500kg từ dưới tầng một lên tầng năm người ta sử dụng 1 hệ thống pa lăng gồm 2 ròng rọc động và 2 ròng rọc cố định. Vậy để kéo vật lên cần lực tối thiểu bằng bao nhiêu?

Câu 2: Qua bảng sau đây, em hãy nêu nhận xét

Mức tăng thể tích của 1000cm3 vật chất khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 50oC
Chất rắn Chất lỏng Chất khí
Nhôm 3,4 cm3Cồn 58 cm3Không khí 183 cm3
Đồng 2,5 cm3Ê – te 80 cm3Khí O – xi 183cm3
Sắt 1,8 cm3Nước 12 cm3Khí các – bo – nic 183 cm3

a. Sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí

b. Nêu sự giống và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

1 2 3 4 5 6
D D A C C A

Mỗi câu trắc nghiệm tính 1 điểm

Câu 1: Chọn D

Đưa vật năng lên những nóc nhà cao tầng cần máy cơ đơn giản thay đổi chiều của lực kéo và giảm độ lớn lực kéo.

Câu 2: Chọn D

Vì khi áp chặt tay vào bình thủy tinh, nhiệt độ của không khí trong bình không thay đổi nên thể tích và khối lượng riêng của không khí không thay đổi.

Câu 3: Chọn A

Vì đối với chất rắn và chất lỏng, các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Tuy nhiên, đối với chất khí thì các chất khác nhau nở vì nhiệt như nhau

Câu 4: Chọn C

Vì khi quả bóng được đặt trong nước ấm, nhiệt truyền tử nước vào vỏ bóng rồi đến không khí trong quả bóng. Do nhiệt độ tăng và chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn nên không khí bên trong quả bóng nóng lên, nở ra.

Câu 5: Chọn C

Khi đường tàu đi qua thanh ray, do ma sát thanh ray nóng lên. Vì nhiệt độ tăng nên các thanh ray nở ra. Nếu không có chỗ trống, sự nở vì nhiệt của thanh ray đoàn tàu hỏa sẽ bị ngăn cản gây ra một lực rất lớn làm thanh ray bị méo dễ dẫn đến tai nạn.

Câu 6: Chọn A

Bàn là ủi có thể đóng ngắt tự động nhờ băng kép. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại bản chất khác nhau.

B. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Trọng lượng của vật: P = m.10 = 500.10 = 5000 (N) (0,5 điểm)

Do hệ thống pa lăng gồm 2 ròng rọc động và 2 ròng rọc cố định nên lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật là 22 = 4 (lần) (1 điểm)

Vậy lực kéo tối thiểu để nâng vật lên là 5000 : 4 = 1250 (N) (0,5 điểm)

Câu 2 (2 điểm)

Từ bảng trên ta thấy

a. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, đến chất lỏng và chất rắn nở vì nhiệt ít nhất (0,5 điểm)

b. Sự giống nhau

Các chất rắn, lỏng, khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi (0,5 điểm)

Sự khác nhau

Các chất rắn và chất lỏng khác nhau thì nở khác nhau (0,5 điểm)

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau (0,5 điểm)

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. ........ là một nhóm gồm hai hay nhiều nguyên tử kêt hợp lại. Có những…..chỉ có hai nguyên ...

oranh11 viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là do chuyển động không ngừng của các phân tử gây ra? A. Sự tạo thành các cơn bão B. Gió lốc C. Sự nóng ...

Mariazic1 viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Một thanh sắt ban đầu có chiều dài là 1m. Khi được nung nóng, người ta thấy chiều dài của thanh sắt lúc này lớn hơn 1m. Lý do là vì: A. Thể tích các ...

oranh11 viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Sự truyền nhiệt năng bằng các dòng chất lỏng hay chất khí được gọi là: A. đối lưu B. dẫn nhiệt C. dòng nhiệt D. nhiệt dung Câu 2: ...

EllType viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các vật liệu sau đây, vật nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất: A. Gỗ B. Đồng C. Nước D. Không khí Câu 2: Cái nút đậy ở phích ...

WeagmaZoorm viết 17:08 ngày 08/05/2018
0