08/05/2018, 11:26

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không là ứng dụng của đòn bẩy A. Cái kim B. Cầu thang máy C. Cân đòn D. Kéo Câu 2: Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi A. Khoảng ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không là ứng dụng của đòn bẩy

A. Cái kim

B. Cầu thang máy

C. Cân đòn

D. Kéo

Câu 2: Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi

A. Khoảng cách OO1 < OO2

B. Khoảng cách OO1 = OO2

C. Khoảng cách OO1 > OO2

D. Cả 3 trường hợp đều lợi về lực

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây khi giảm nhiệt độ của một chất rắn?

A. Khối lượng của chất rắn tăng

B. Trọng lượng của chất rắn giảm

C. Thể tích của chất rắn giảm

D. Cả khối lượng, trọng lượng, thể tích của chất rắn đều giảm

Câu 4: Cồn nở vì nhiệt nhiều hơn rượu. Vậy một nhiệt kế rượu và một nhiệt kế cồn có cùng một độ chia thì tiết diện của ống nào nhỏ hơn?

A. Nhiệt kế rượu nhỏ hơn

B. Nhiệt kế cồn nhỏ hơn

C. Cả hai nhiệt kế có tiết diện như nhau

D. Tiết diện nhiệt kế không ảnh hưởng đến độ chia

Câu 5: Trong các cách sắp xếp các chất rắn nở vì nhiệt từ ít đến nhiều sau đây, cách nào đúng

A. Nhôm, đồng, sắt

B. Sắt, nhôm, đồng

C. Sắt, đồng, nhôm

D. Đồng, nhôm, sắt

Câu 6: Kết luận nào sau đây chưa chính xác

A. Tại 0oC nước sẽ đóng băng

B. Nước co dãn vì nhiệt

C. Khi nhiệt độ tăng nước nở ra, khi nhiệt độ giảm nước co lại

D. Khi nước bị co dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản có thể gây ra một lực rất lớn

Câu 7: Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của băng kép

A. Băng kép được cấu tạo bởi hai thanh kim loại có bản chất khác nhau

B. Băng kép được cấu tạo bởi một thanh nhôm và một thanh đồng

C. Băng kép được cấu tạo bởi một thanh đồng và một thanh sắt

D. Băng kép được cấu tạo bởi một thanh nhôm và một thanh sắt

Câu 8: Ba cốc thủy tinh giống nhau , ban đầu cốc A đựng nước đá, cốc B đựng nước nguội, cốc C đựng nước nóng. Đổ hết nước và rót nước sôi vào cả ba cốc. Cốc nào dễ vỡ nhất?

A. Cốc A dễ vỡ nhất

B. Cốc C dễ vỡ nhất

C. Cốc B dễ vỡ nhất

D. Không có cốc nào dễ vỡ

Câu 9: Giả sử trong phòng có máy lạnh và lò sưởi cùng hoạt động một lúc thì

A. Không khí nóng nằm ở phía dưới và không khí lạnh nằm ở phía trên

B. Không khí lạnh nằm ở phía dưới và không khí nóng nằm ở phía trên.

C. Hai luồng không khí pha trộn nhau tạo thành không khí ấm

D. Tùy thuộc vào vị trí của mỗi máy. Máy lạnh hay lò sưởi nằm ở phía trên hay phía dưới

Câu 10: Khi trồng chuối người ta thường phạt bớt lá đi để

A. Để dễ chăm sóc cây

B. Hạn chế lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây

C. Giảm bớt sự thoát hơi nước ở lá, làm cây đỡ bị mất nước hơn

D. Đỡ tốn diện tích đất trồng

Đáp án và thang điểm

1 2 3 4 5
B B C A C
6 7 8 9 10
C A A B C

Mỗi câu trắc nghiệm tính một 1 điểm

Câu 1: Chọn B

Vì cầu thang máy là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng

Câu 2: Chọn B

Vì lực tác dụng vào vật tỉ lệ với cánh tay đòn: F1. OO1 = F2 OO2

Để F2 > F1 thì OO1 > OO2

Câu 3: Chọn C

Vì khi giảm nhiệt độ của một chất rắn, thể tích của chất rắn giảm. Khối lượng của chất rắn không thay đổi dẫn đến trọng lượng của chất rắn không đổi.

Câu 4: Chọn A

Vì cồn nở vì nhiệt nhiều hơn thủy ngân. Nên khi tăng cùng một nhiệt độ, thể tích tăng lên của cồn lớn hơn thủy ngân. Vì vậy tiết diện của ống rượu nhỏ hơn tiết diện của ống cồn

Câu 5: Chọn C

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Trong 3 chất trên sắt nở ít nhất đến đồng, nử nhiều nhất là nhôm

Câu 6: Chọn C

Vì khi tăng nhiệt độ từ 0oC – 4oC thì nước co lại nhưng không nở ra. Nước chỉ nở ra khi nhiệt độ từ 4oC trở lên.

Câu 7: Chọn A

Băng kép được cấu tạo bởi hai thanh kim loại có bản chất khác nhau. Không nhất thiết làm bằng vật liệu đồng, nhôm hay sắt.

Câu 8: Chọn A

Vì khi rót nước nóng vào thì phần bên trong cốc sẽ nóng trước và sau đó truyền nhiệt dần ra phần bên ngoài cốc. Nhưng nếu nước quá nóng thì khi rót vào do nhiệt độ bên trong cốc tăng lên đột ngột mà nhiệt đó chưa kịp truyền ra ngoài cốc. Do đó phần bên trong cốc sẽ giãn nở nhanh hơn bên ngoài cốc dẫn đến hiện tượng giãn nở không đều → rất dễ làm cốc bị vỡ. Trong 3 cốc A, B, C nhiệt độ của cốc A là tăng lên đột ngột nhất nên cốc A dễ vỡ nhất.

Câu 9: Chọn B

Vì không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn không khí nóng nên không khí lạnh nằm ở phía dưới, không khí nóng nằm ở phía trên

Câu 10: Chọn C

Khi trồng chuối người ta thường phạt bớt lá đi đẻ giảm bớt sự thoát hơi nước ở lá làm cây đỡ bị mất nước hơn.

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

nguyễn phương viết 11:28 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

nguyễn phương viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

EllType viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực C. Dùng ròng rọc động ...

Gregoryquary viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Lý do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể A. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cột cờ lên cao B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao C. Giữ nguyên ...

pov-olga4 viết 11:26 ngày 08/05/2018
0