12/01/2018, 11:27

Vai trò của nông nghiệp

Vai trò của nông nghiệp Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao ...

Vai trò của nông nghiệp

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Hiện tại cũng như trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người, không có ngành nào có thể thay thế được. Trên 40% số lao động thế giới đang tham gia hoạt động nông nghiệp

0