12/01/2018, 16:18

Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện Cây cỏ nước nam

Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện Cây cỏ nước nam Câu Chuyện ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã biết yêu quý cây cỏ của đất nước, hiểu giá trị của chúng, biết dùng chúng làm thuốc để chữa bệnh cho nhân dân. - Những phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm có khi lại tìm thấy ở ngay trong những cây cỏ ...

Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện Cây cỏ nước nam

Câu Chuyện ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã biết yêu quý cây cỏ của đất nước, hiểu giá trị của chúng, biết dùng chúng làm thuốc để chữa bệnh cho nhân dân. - Những phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm có khi lại tìm thấy ở ngay trong những cây cỏ bình thường xung quanh ta.

(- Câu Chuyện ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã biết yêu quý cây cỏ của đất nước, hiểu giá trị của chúng, biết dùng chúng làm thuốc để chữa bệnh cho nhân dân.

-   Những phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm có khi lại tìm thấy ở ngay trong những cây cỏ bình thường xung quanh ta.

-   Những lá cây, ngọn cỏ thiên nhiên mang lại cho chúng ta bao điều quý giá nếu chúng ta biết sử dụng chúng.

Hãy chịu khó quan sát, tìm tòi thế giới xung quanh, chúng ta sẽ thấy giá trị vô cùng to lớn của những loài cây cỏ tưởng như rất bình thường, nhỏ bé...)

0