12/01/2018, 17:47

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 40 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 40 SGK GDCD lớp 7 Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình. ...

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 40 SGK GDCD lớp 7

Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

a) Theo em, vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật ?

Trả lời

- Bố mẹ Thái li hôn khi em vừa 4 tuổi.

-  Bố mẹ bỏ Thái đi tìm hạnh phúc riêng.

- Ở với bà ngoại, khi bà già yếu không đủ sức nuôi cháu nữa, Thái phải rửa bát thuê kiếm sống.

- Tuổi thơ của Thái: đầy bất hạnh, tủi hờn và cả tội lỗi.

b) Thái đã không được hưởng những quyền gì so với các bạn cùng lứa tuổi ?

Trả lời

Thái không được hưởng những quyền:

- Quyền chung sống với bố mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

- Quyền được giáo dục: quyền được học tập, được dạy dỗ vui chơi, giải trí...

- Quyền được có nhà ở.

c) Theo em, Thái phải làm gì để trở thành người tốt ?

Trả lời

- Học tập rèn luyện tốt.

- Biết vâng lời các cô, các chú tại trường giáo dưỡng.

- Thực hiện tốt nội quy, kỉ luật của nhà trường.

d) Nêu các quyền của trẻ em được thể hiện trong tranh 1, 2, 3, 4, 5.

Trả lời

Ảnh (1): Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.

Ảnh (2): Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

Anh (3): Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

Anh (4), (5): Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, được tham gia hoạt động văn hoá, thể thao.



0