Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm trang 15 SGK Công nghệ 12

Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm trang 15 SGK Công nghệ 12 Qui ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở : ...

Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm trang 15 SGK Công nghệ 12

Qui ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở :

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

a) Qui ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở :

Đen

Nâu

đỏ

Cam

Vàng

Xanh lục

Xanh lam

Tím

Xám

trắng

số 0

số 1

số 2

số 3

số 4

số 5

số 6

 số 7

 số 8

số 9

Giá trị điện trở biểu hiện bỡi các vòng màu :

- Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất.

- Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai.

- Vòng thứ ba chỉ số chữ số 0 đặt tiếp theo chữ số thứ hai.

- Vòng thứ tư chỉ mức sai số theo qui ước ( SGK).

Ví dụ : SGK.

b) Cách đọc số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện :

+ Trên tụ thường ghi hai số liệu kĩ thuật :

- Điện áp định mức (V)

   - Trị số điện dung, đơn vị F. tụ gốm thường ghi con số mà không ghi đơn vị : ví dụ : 101 có giá trị 100pF ; 102 có giá trị 1000pF ; 203 có giá trị là 20000pF.

Bước 1 : Quan sát và nhận biết các loại linh kiện.

Bước 2:  Chọn ra 5 điện trở màu. Lần lượt đọc giá trị từng điện trở và đo trị số bằng đồng hồ, ghi vào bảng 1.

Bước 3: Chọn 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 2.

Bước 4: Chọn ra 1 tụ có cực tính và 1 tụ không có cực tính để đọc các số liệu kĩ thuật, ghi vào bảng 3.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

0