12/01/2018, 15:02

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) Đội thành lập ngày nào? ...

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) Đội thành lập ngày nào?

Câu 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

a) Đội thành lập ngày nào?

- Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pắc Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.

b) Các đội viên đầu tiên của đội là ai?

- Các đội viên đầu tiên là : Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) liên đội trưởng), Nông Văn Thân, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu.

c) Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào?

- Đội đã có nhiều lần đổi tên:

Đội Nhi đồng Cứu quốc (1941)

Đội Thiếu nhi Tháng Tám (1951)

Đội Thiếu niên Tiền phong (2-1956)

Và 30-1-1970 Đội mang tên Bác Hồ: Đội Thiếu niên mang tên Đội thiếu niên thanh niên Hồ Chí Minh.


Câu 2. Chép mẫu đơn và điền các nội dung cần thiết :

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                   Bến Tre, ngày 1 tháng 2 năm 20...
                         

                  ĐƠN XIN CẤP THẺ HỌC SINH

Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P1 Thị xã Bến Tre

Em tên là Trần Ngọc Phương Minh

Sinh ngày 4-5            Nam (nữ) : nữ

Nơi ở : 36 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Bến Tre.

Học sinh lớp : 3A Trường Tiểu học PI, Thị xã Bến Tre.

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 20... - 20...

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.
                                                                         Người làm đơn

                                                                    Trần Ngọc Phương Minh

soanbailop6.com

0