12/01/2018, 15:56

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!” ( Bài 1 )

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!” ( Bài 1 ) Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!”. Có một anh thanh niên đang ngồi viết thư cho bạn ngay tại bưu điện. ...

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!” ( Bài 1 )

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!”. Có một anh thanh niên đang ngồi viết thư cho bạn ngay tại bưu điện.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu!”

BÀI THAM KHẢO

Có một anh thanh niên đang ngồi viết thư cho bạn ngay tại bưu điện. Anh ta rất bực mình, vì phát hiện ra kẻ ngồi cạnh mình đang xem trộm thư mình viết. Anh im lặng viết thêm vào thư mà không thèm tỏ thái độ gì với kẻ ngồi cạnh: “Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì có kẻ đang xem trộm thư”. Vừa viết xong, kẻ ngồi cạnh anh la lên:

-       Không đúng! Tôi đâu có đọc trộm thư của anh!

0