12/01/2018, 15:55

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 2)

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 2) Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đem cậu đổi cho nhà khác để lấy một đứa trẻ ngoan hiền về nuôi. ...

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 2)

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đem cậu đổi cho nhà khác để lấy một đứa trẻ ngoan hiền về nuôi.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi".

BÀI THAM KHẢO

Có một cậu bé mới có bốn tuổi mà đã nổi tiếng nghịch ngợm bướng bỉnh. Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đem cậu đổi cho nhà khác để lấy một đứa trẻ ngoan hiền về nuôi. Cậu liền nói với mẹ:

-      Mẹ sẽ chẳng đổi được con đâu!

-      Vì sao vậy?

Cậu bé liền trả lời mẹ: 

-       Bởi người ta không dại gì đổi đứa con ngoan mà lấy một đứa con nghịch ngợm về nuôi đâu mẹ ạ!

0