12/01/2018, 15:55

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 1)

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 1) Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. ...

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi" (Bài 1)

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi".

BÀI THAM KHẢO

DẠI GÌ MÀ ĐỔI

Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Có một lần, mẹ cậu ta nói sẽ đổi cậu ta đi, để lấy một đứa trẻ ngoan đưa về nuôi. Nghe vậy, cậu liền nói:

-       Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu!

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi;

-      Vì sao thế?

Cậu bé trả lời ngay:

-       Vì chẳng ai dại gì mà đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm như con đâu, mẹ ạ.

0