12/01/2018, 14:57

Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây

Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây - Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong. - Động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba lực: lực đẩy ...

Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây

- Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong. - Động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba lực: lực đẩy (áp suất rễ), lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. - Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp
nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong.
- Động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba lực: lực đẩy (áp suất
rễ), lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với
nhau và với thành tế bào mạch gỗ.
- Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.
- Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là saccarozơ, axit amin…cũng như một số ion khoáng được sử dụng lại như Kali… đến nơi sử dụng( đỉnh cành, rễ), và đến nơi lưu trữ( hạt quả)
- Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ...).

II.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                  PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thưởng có những giọt nựớc xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thưởnq thấy ở lá cây một

lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt.

 

 

Trả lởi :

Nguyên nhân cùa hiện tượng ứ giọt là do môi trường có độ ẩm cao, bão hòa hơi nước, nước trong cây không thoát qua lá ở dạng hơi được nên có hiện tượng ứ giọt nhờ áp suất rễ.

0