12/01/2018, 15:38

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực trang 127 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực trang 127 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Câu 1. Tìm các từ: a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người.,Câu 2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:a) Từ thuộc nhóm a.Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt ...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực trang 127 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Câu 1. Tìm các từ: a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người.,Câu 2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:a) Từ thuộc nhóm a.Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

Câu 1. Tìm các từ:
a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người.
M: quyết chí
b) Nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.
M: khó khăn
Câu 2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:
a) Từ thuộc nhóm a.
b) Từ thuộc nhóm b.
Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

Trả lời:

Câu 1.
a. Các từ nói lên ý chí, nghị lực của con người: quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, vững chí, vững dạ, vững lòng.
b. Các từ nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người: khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai...
Câu 2. Đặt câu
- Với năng lực và sự quyết tâm tôi tin là bạn sẽ thành công.
- Gian khó mấy cũng không làm anh nản lòng.
Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn
Nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nghèo khổ, nhờ giàu nghị lực và ý chí nên đã thành công lừng lẫy. Trải đủ mọi nghề, có lúc trắng tay, ông vẫn không chút nản lòng. Chỉ trong mười năm kiên tr, ông đã trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người đương thời.

soanbailop6.com

0