12/01/2018, 17:04

Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3 Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ...

Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?1. His family is in Sa Pa.Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ar far Can Tho is far from Ho Chi Minh City,

or north Sa Pa is in north Viet Nam.

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. far 2. north

Audio script

1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in north Viet Nam?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Where’s Ba Vi?

Where's Ba Vi? It's in north Viet Nam.

Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Da Nang? It's in central Viet Nam.

Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Can Tho? It's in south Viet Nam.

Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it isn't.

Ba Vì ở đâu?

Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nó có gần Hà Nội không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Nó có gần Huế không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam. 

Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không, nó không gần. Không, nó không gần.

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).

Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?

1. His family is in Sa Pa.

Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

2. He's eight years old.

Cậu ta tám tuổi.

3. It's in north Viet Nam.

Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

4. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

Gia đình của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. It's in south Viet Nam.

Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

3. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

4. No, it isn't. It's far from Da Nang.

Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Nói về nơi chốn (địa danh) mà em yêu thích.

Ví dụ: What is your favourite place?

Em yêu thích nơi nào?

It's Cu Chi tunnels.

Địa đạo Củ Chi.

Where is it?

Nó ở đâu?

It's in south Viet Nam.

Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Is Cu Chi tunnels near Da Nang?

Địa đạo Củ Chi gần Đà Nẵng không?

No, it isn't. It's far from Da Nang. It's in Ho Chi Minh City.

Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng. Nó ở Thành phố Hồ Chí Minh.

0