10/01/2018, 23:57

Làm sao để có thể học thuộc được môn Văn nhanh nhất và nhớ lâu được ạ?

Cách học thuộc văn nhanh nhất là bạn gạch các ý chính của bài ra. Sau đó nhớ các ý chính trước, và học tiếp hoặc bằng những kinh nghiệm phán đoán ra ý phụ. Cứ học một thời gian, khi nó thành thói quen, bạn sẽ nhớ rất lâu -Học lý thuyết 1 thì áp dụng 10, -Ngoài học ở trường, học thêm thì tự học ...

Cách học thuộc văn nhanh nhất là bạn gạch các ý chính của bài ra. Sau đó nhớ các ý chính trước, và học tiếp hoặc bằng những kinh nghiệm phán đoán ra ý phụ. Cứ học một thời gian, khi nó thành thói quen, bạn sẽ nhớ rất lâu

-Học lý thuyết 1 thì áp dụng 10,
-Ngoài học ở trường, học thêm thì tự học trên mạng
-Thực hành nhiều
0