11/01/2018, 00:01

Học trường nào và làm thế nào để trở thành công an pháp y?

hiện nay chưa có ĐH nào dạy pháp y nha bạn:)) chỉ có sau ĐH mới đào tạo chuyên nghành này. trước hết bạn phải thi đậu ĐH y sau đó mới chọn chuyên nghành này nha bạn:)) Vậy khi học xong thì làm sao để vào ngành công an hở bạn?

hiện nay chưa có ĐH nào dạy pháp y nha bạn:)) chỉ có sau ĐH mới đào tạo chuyên nghành này. trước hết bạn phải thi đậu ĐH y sau đó mới chọn chuyên nghành này nha bạn:))

Vậy khi học xong thì làm sao để vào ngành công an hở bạn?
0