12/01/2018, 14:56

Hai cách kết bài(SGK trang 84) bài văn tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường

Hai cách kết bài(SGK trang 84) bài văn tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường Khẳng định con đường là người bạn quý, gắn bó thân thiết với em. ...

Hai cách kết bài(SGK trang 84) bài văn tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường

Khẳng định con đường là người bạn quý, gắn bó thân thiết với em.

Trả lời

   + Giống nhau: Đều nói đến tình cảm yêu mến, gắn bó đối với con đường.

   + Khác nhau:

    Đoạn kết bài kiểu không mở rộng (a): Khẳng định con đường là người bạn quý, gắn bó thân thiết với em.

    Đoạn kết bài theo kiểu mở rộng (b): Vừa thể hiện tình cảm yêu quý đối với con đường, vừa ca ngợi công lao của cô chú công nhân vệ sinh đã giữ gìn con đường sạch đẹp, đồng thời thể hiện những hành động cụ thế không vứt rác bừa bãi để con đường luôn luôn được sạch đẹp.

 

0